Kontroll av håndslokke materiell

Kravet til kontroll er beskrevet i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT), som henviser til NS 3910 og 671-3

Kontroll hvert 5 år

I BOLIG skal det utføres kontroll hvert 5 år. Øvrig virksomhet(F.eks Nærings drift, fellesarealer i borets lag, buss, bil m adr transport. og gårdsbruk) skal ha årlig kontroll.

Må dokumenteres

Dette SKAL dokumenteres med kontrolletikett på slokkeren, som angir kontrollmåned og år, når neste kontroll skal være, reg. nr på den som har utført kontrollen samt signatur.

Det skal også leveres til eier av slokkeutstyret, skriftlig dokumentasjon på at kontroll er utført. Denne skal til Brannvern/HMS perm. Privat er det ikke krav til skriftlig dokumentasjon bortsett fra kontrolletiketten på slokkeren. 
Kontroll skal utføres av kompetent person.

Serviceintervaller er som følger

  • Pulverslukkere: 10 års intervall.
  • Skumslukkere: 5 års intervall.
  • Co2slukkere skal trykkprøves hvert 10. år.

Dette skal dokumenteres ved serviceetikett på slokkeren, som sier når slokkeren har fått service, når neste service skal være, samt reg. nr på den pers som har gjort jobben og signatur. Samt halsring som sier når service er utført, og av hvem.(halsring som bevis på at slokkeren har vært i fra hverandre) Samme dok. krav som for kontroll.

Service skal utføres av kompetent virksomhet (godkjent verksted)

Brannslanger skal kontrolleres etter NS 671-3 og har samme intervall som for slokkeutstyr, samt trykkprøving hvert 5 år. Kontroll- og serviceetikett skal festes på trommel.

Når det gjelder pris på dette så er det bestandig god økonomi i å få utført kontroll og service, kontra det å kjøpe nytt.

Internkontrollforskriften

Vi har noe som heter internkontrollforskriften, som gjelder for alle virksomheter, og den sier at egenkontroll skal utføres. NS 3910 og 671-3 sier at det skal utføres regelmessig kontroll på slokkeutstyret. Det anbefales at dette utføres minimum hvert kvartal. På næring så må du krysse av på eget skjema i brannvern/HMS-perm når egenkontroll er utført.

Brannverntjenesten utfører årskontroll og service, og kontroll utføres på stedet der utstyret er, men service må inn til verksted. FOBTOT sier noe om merking av slokkeutstyr, og Brannverntjenesten merker opp med skilter etter forskriften.

Hvor får du hjelp?

Hvis du ikke ønsker at Brannverntjenesten skal utføre kontroll og service, kan du finne andre som utfører denne tjenesten på www.rvb.no som fører register over kompetente personer, og godkjente virksomheter.
 
FOBTOT ligger på nettet, se www.lovdata.no NS 3910 og 671-3 må kjøpes i fra Standard Norge.

Håper at jeg har gitt en forståelig forklaring.

Trond Andersen
G-1385
tlf 95155456
Brannverntjenesten reg nr 165

 

Ønsker du hjelp av oss?
Ring tlf: 951 55 456 !

Vi er din totalleverandør av brannverntjenester


I BOLIG skal det utføres kontroll hvert 5. år

Øvrig virksomhet(F.eks Nærings drift, fellesarealer i borets lag, buss, bil m adr transport. og gårdsbruk) skal ha årlig kontroll.

Trond Andersen
Daglig leder